Problémy ministerstva nejsou v agrotechnických lhůtách

16.11.2005 | Rozhovory | Autor: Jiří Vavroň

Veřejnost vás spíše vnímá jako makroekonoma, respektovaného i opozicí, než specialistu na problémy zemědělství. Rozeznáte oves od žita? Protože jsem se narodil na venkově a žiji na venkově, tak samozřejmě ano. Ale vážně - moje předcházející profese je...

Veřejnost vás spíše vnímá jako makroekonoma, respektovaného i opozicí, než specialistu na problémy zemědělství. Rozeznáte oves od žita?

Protože jsem se narodil na venkově a žiji na venkově, tak samozřejmě ano. Ale vážně - moje předcházející profese je výhodou i nevýhodou. Přesto nemyslím, že by moje předchozí činnost byla překážkou v řízení resortu zemědělství. Problémy ministerstva zemědělství totiž rozhodně nespočívají v agrotechnických termínech. Není to jen o zemědělství.

To máte pravdu, protože ministerstvo zemědělství je už roky vnímáno jako tikající bomba problémů. Od různých výběrových řízení, o kterých se vedou polemiky, přes bitvu o to, kdo má řídit státní lesy, až po zmatky s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či skandály okolo Pozemkového fondu.

Z toho také budou vyplývat moje první kroky na ministerstvu zemědělství. Prioritou je, aby ministerstvo začalo fungovat tak, jak má. Přestalo být zdrojem dohadů amožných problémů. Tedy vnést do jeho činnosti efektivní systém aobyčejný pořádek, prosadit opravdu fungující kontrolní mechanismy. A to nejen do fungování Pozemkového fondu či PGRLF. Aby bylo jasné, co kdo má dělat, za jaké rozhodnutí odpovídá, auza vřené smlouvy měly všechny náležitosti. Byly průhledné, projednávala je dozorčí rada atd.

Nicméně nezapomíná soc. dem. na lidi s vysokými příjmy?

Pro zaměstnance spadající do vyšší příjmové skupiny se připravuje stanovení stropu pro placení sociálního a zdravotního pojištění, a to postupně ve výši pětinásobku, čtyřnásobku a trojnásobku průměrného platu.To bude motivace i pro výšepříjmové skupiny. Pro osoby samostatně výdělečně činné jsme zvýšili paušály, tedy procento příjmů, do kterého se nemusí vést evidence nákladů, což mimochodem sníží administrativní zátěž a tento člověk de facto ušetří, a do nákladů je možné dát 50, respektive 60 procent příjmů. Obecně platí, že daně jsou daní za civilizaci, v pralese se bez daní obejdete. Stát, který poskytuje svým občanům bez rozdílu věku, příjmu a pohlaví určité služby, daně potřebuje. Debata o rozsahu daní ale probíhá stále. I v ČSSD.

Dá se to stihnout do voleb?

To se dá stihnout do konce volebního období. Přinese to efekt a nevyžaduje to nutně ani specialistu na chov skotu.

Čeští zemědělci jsou roky nespokojeni s výší dotací od Evropské unie...

Z evropského systému EU fungujícího v oblasti zemědělství nevyskočíme. Jedním z mých úkolů bude lépe otevřít všechny možnosti, aby do českého zemědělství evropské peníze skutečně tekly tak, jak mají. To bude mimo jiné vyžadovat větší aktivity v Bruselu, včetně působení na to, aby dotace postupně měnily svoji strukturu a více se zaměřovaly na podporu rozvoje venkova.

Vaše jmenování se obecně zdůvodňuje tím, že premiér chce mít ve vládě, až z ní za pár týdnů odejde místopředseda vlády Martin Jahn, dalšího ekonoma, korigujícího různé nápady ministrů. Po Jahnově odchodu v kabinetě totiž ekonom zůstává jen jeden - samotný Jiří Paroubek.

To je otázka na pana premiéra. Ale samozřejmě jako člen vlády budu mít možnost, ata ké ji využiji, se k ekonomickým záležitostem vyslovovat.

Nejnovější články