Rovná daň - pohled domácí – český

21.5.2005 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Rovná daň v podání ODS zahrnuje sjednocení sazeb daně z příjmu právnických osob (DPPO), daně z příjmu fyzických osob (DPFO) a daně z přidané hodnoty (DPH) na jednu úroveň...

Právo, 21. května 2005, příloha Pohled, strana 23

Rovná daň v podání ODS zahrnuje sjednocení sazeb daně z příjmu právnických osob (DPPO), daně z příjmu fyzických osob (DPFO) a daně z přidané hodnoty (DPH) na jednu úroveň – 15%. Úroveň sazby je problém sám o sobě. V zemích, kde rovná daň funguje, je zpravidla ona sazba výrazně vyšší. I na Slovensku, kterým se propagátoři rovné daně rádi ohánějí, je ona sazba 19%. Vychází mi z toho, že návrh ODS je buď fiskálně nezodpovědný, zavedení rovné daně ve výši 15% by znamenalo zvýšení deficitu státního rozpočtu o desítky miliard korun. Anebo slibují 15% a bude to 19% jako na Slovensku, což bude snad fiskálně únosné, ale je to podvod na voličích!

Výše uvedené ovšem není tím hlavním problémem rovné sazby DPH, DPPO a DPFO. Největším útokem proti sociální soudržnosti a potažmo sociálnímu státu je snaha zavést jednu sazbu u daně z příjmu fyzických osob. Tato daň má v sobě nejvýrazněji zabudovanou solidaritu bohatých s chudými. Kdo vydělá více, dá větší procento do veřejných rozpočtů. Za to dostává nejenom čisté ulice, fungující policii, školství a zdravotnictví, ale také sociálně soudržnou společnost, která není zmítána sociálními rozpory či dokonce třídním bojem. V minulosti byla progresivně rostoucí sazba daně z příjmu kritizována jako nemotivující pro dobře vydělávající fyzické osoby. To bylo ovšem při sazbách nad 50%. To však není případ České republiky. Mezní sazba 32% těžko může někoho odradit od většího úsilí. Není tedy nejmenší důvod, aby vyšší příjmové skupiny nepřispěly těm s nižšími příjmy.

Zavedením rovné sazby by vzniklo snížení daňového břemene bohatým a zaplatili by to ti chudší. I když přijmeme teze ODS, že i ti se středními a nižšími příjmy ušetří pár desítek korun měsíčně, což vůbec není jisté, tak zaplatí snížení daní bohatým, zvýšením spotřebních cen díky posunu sazby DPH z 5% na 15%, spíše však na 19%. To znamená růst cen potravin o 9,5%, respektive 13,3%! Lidé s nižšími a středními příjmy by navíc na experiment s rovnou daní doplatili tím, že ve veřejných rozpočtech by prostě chyběly peníze neodvedené vyššími příjmovými skupinami. Sociální soudržnost ve společnosti by byla tatam a rozval sociálního státu blíže. Ve svém konečném důsledku jsou navrhované experimenty škodlivé i pro vysokopříjmové skupiny. Tedy za předpokladu, že se nechtějí odstěhovat na Bahamy za Viktorem Koženým…

Nejnovější články