Rozpočtové hry podzimu 2006

25.11.2006 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Přišel podzim a s ním i každoroční hra o rozpočet. Hraje se o výšku schodku na rok 2007, hraje se o konkrétní rozdělení rozpočtu na jednotlivá užití: dálnice versus důchody; zemědělství versus obrana atd...

Přišel podzim a s ním i každoroční hra o rozpočet. Hraje se o výšku schodku na rok 2007, hraje se o konkrétní rozdělení rozpočtu na jednotlivá užití: dálnice versus důchody; zemědělství versus obrana atd. Hraje se ovšem nejenom o hlavní směry užití, hraje si o mikroúroveň. Bude čistička vody nebo chodník v obci A či v obci B. Mezi poslanci ze všech politických stran je oblíbená především hra na mikroúrovní, neboť tam se nejlépe dají získat body ke znovuzvolení…

Letos je situace o to složitější, že nemáme ustanovenou pevnou vládu s jasným mandátem, která by vše kolem rozpočtu vyjednala. Vláda Jiřího Paroubka připravila rozpočet s deficitem ve výši 88 mld. Kč. Vláda Mirka Topolánka připravila rozpočet ve výši 119 mld. Kč. Vypadá to jako velký rozdíl - velké drama, ale ve skutečnosti tam žádný velký rozdíl není, neboť vláda Jiří Paroubka jasně deklarovala, že pro takovýto rozpočet bude nutné ještě do konce roku změnit několik zákonů: navrhla odložit platnost služebního zákona, zákona o nemocenském pojištění a zvýšit daň u tabákových výrobků.

Nový ministr financí Vlastimil Tlustý se začal přidržovat konzervativnějšího výkladu zákona o rozpočtových pravidlech. Státní rozpočet v době svého fungování musí být v souladu s ostatními zákony České republiky. Jde teď pouze o to, zda musí být v souladu se zákony ČR již v době svého vzniku (září 2006) anebo je možné zohlednit změny v zákonech, které mají šanci nabýt platnosti do konce roku. Druhý postup má v sobě jistá rizika, přesto byl v posledních letech několikráte použit. Proti tomuto postupu dříve neprotestoval nynější ministr financí Vlastimil Tlustý, který byl tehdy předsedou rozpočtového výboru. Z toho je vidět, že současná demagogický vystoupení jsou pouze politicky účelová, bez skutečného materiální základu.

Jiná věc je to, že s takto „konstruktivním“ ministrem financí velmi reálně hrozí rozpočtové provizorium na počátku roku 2007. Jinými slovy stav kdy do 31.12.2006 nebude schválen rozpočet na rok 2007 a země bude fungovat podle „provizorních“ měsíčních rozpočtů připravených ministerstvem financí podle skutečnosti předchozího roku. To by byl špatný signál dovnitř i naven o politické stabilitě země. Na straně druhé pokud rozpočtové provizorium bude trvat pouze několik měsíců, nic hrozného se nestane, podobně jako v roce 2000.

Nehraje se ovšem pouze o rozpočet na příští rok. Hraje se také o přijetí Eura. Pokud bychom chtěli splnit stále ještě platný cíl o přijetí Eura v roce 2010 bylo by zapotřebí v roce 2007 se dostat s deficitem veřejných rozpočtů pod 3% HDP, koncem roku 2007 zafixovat pevným kursem korunu vůči Euru, následující 2 léta (2008 a 2009) strávit v systému ERM II a v roce 2010 přijmout Euro jako platidlo v České republice.

Vstup do Eurozóny je v bytostném zájmu především českého zpracovatelského průmyslu a jeho zaměstnanců. Tento průmysl je již dnes na podnikové úrovni zaintegrován do společného trhu EU. Pro hladké fungování potřebuje pevný kurs či vůbec nejlépe společnou měnu, neboť tak se vyhne riziku kolébání směného kursu.

Když se podíváme na situaci, která je dnes s plněním maastrichtských kritérií zjistíme, že v letech 2004 a 2005 plníme 4 z 5 maastrichtských kritérií potřebných pro vstup do eurozóny. Ty nejvíce svázané s rozpočtem jsou deficit veřejných financí a veřejných dluh:

Tabulka č. 1

Veřejný dluh a deficit veřejných rozpočtů v % HDP

  2003 2004 2005 2006f 2007f 2008f
Veřejný dluh 36,8 36,8 36,6 37,1 37,9 37,8
Deficit veřejných rozpočtů -12,4 -3,0 -2,8 -3,0 -3,8 -3,0

Pramen: Ministerstvo financí ČR

Z výše uvedené tabulky plyne, že podíl veřejného dluhu k HDP v posledních letech stagnuje a to v době, když sdělovací prostředky vytvářejí pocit, že dramaticky roste. V případě deficitu veřejných rozpočtů jsme v letech 2004 a 2005 splnily maastrichtské kritérium (být pod 3%), splníme jej nespíše i letos a po jistém zaváhaní v příštím roce máme šanci se posunout v roce 2008 pod 3%. V případě veřejného dluhu plníme maastrichtské kritérium být pod 60% více než bezpečně.

Není tedy důvod k velkým obavám, veřejné finance jsou „skoro pod kontrolou“, zavedení Eura v roce 2011 je stále reálné. Tedy pokud veřejné finance bude spravovat někdo jiný než Vlastimil Tlustý a jeho ODS.

Nejnovější články