Situace na trhu s drahými kovy se v roce 2016 výrazně zlepšila

10.11.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Markantní ústup nezákonného chování prodejců drahých kovů dokazují současná kontrolní zjištění Puncovního úřadu. Významně se snížily pokusy prodeje podvodného zboží, a to včetně zboží zdraví ohrožujícího. Rizika však v předvánočním obdobím pro spotřebitele nadále přetrvávají, zejména při nákupu u internetových e-shopů.

Puncovní úřad, slavící letos dvousté desáté výročí založení, začal s intenzivními kontrolami na trhu drahých kovů v roce 2014. Tehdy zabavil celkem 99 závadných šperků v terénu, v roce 2015 to poté bylo díky zvýšenému úsilí kontrolorů 349 kusů šperků a v roce 2016 při stejné, respektive intenzivnější kontrolní činnosti, už pouze 27 kusů.

"To je významná změna dosavadní praxe prodejců, která je jednoznačně výsledkem zvýšené aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a Puncovního úřadu v této oblasti. Obchodníci začali více dodržovat zákonné normy, poctivěji se registrují u Puncovního úřadu a překládají dovozové zboží. Puncovní úřad tak může identifikovat falsa a výrobky, které by mohly obsahovat zdraví škodlivé kovy," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Pozitivní změnou v chování prodejců je také to, že výrazně více předkládají zboží z dovozu ke kontrolám Puncovního úřadu ještě před tím, než ho uvedou na trh, a to i v případech, kdy jim to puncovní zákon nenařizuje např. u stříbrných šperků pod 3 gramy. Zatímco v roce 2014 zjistil Puncovní úřad po předložení k puncovní kontrole celkem 2250 kusů závadového zboží a v roce 2015 2180 kusů, letos to bylo k začátku listopadu již 3620 kusů.

Přes všechna pozitiva však puncovní inspekce letos registruje i zjištění, která nejsou tak pozitivní, zejména v oblasti e-shopů. Mimo klasické puncovní kontroly v terénu bylo aktivním přístupem inspektorů objeveno 59 neregistrovaných e-shopů. Pokaždé byl proveden kontrolní nákup a k porušení puncovního zákona došlo ve100 % případů.

"Ve většině případů šlo o nedodání paragonu, pokud byl dodán, neobsahoval zákonné náležitosti tj. druh kovu, ryzost, kovu a hmotnost šperku. V některých případech neodpovídala hmotnost skutečnosti, v 18 případech nebyl drahý kov drahým kovem, ale pouze bižuterií a v pěti případech šlo dokonce o šperky s toxickým kadmiem," vysvětlil šéf puncovní inspekce Josef Šťastný.

V nadcházejícím předvánočním čase očekávají navíc inspektoři zvýšený výskyt takových projektů, které jsou vytvořeny sezoně, neregistrují se a po Vánocích skončí. Spotřebitelům proto doporučují:

1) Ověřte si, zda je daný subjekt registrovaný u Puncovního úřadu. Nejjednodušší cestou je zadat IČO na webových stránkách Puncovního úřadu.

2) Varovným signálem u  e-shopu je, pokud se jednoznačně neorientujete v nabídce, z jakého kovu daný šperk je.

3) Hledejte státní punc či jiné zákonné označení. U zlata do 0,50 g a stříbra do 3 g existuje pouze povinnost označení ryzostním číslem, vyjadřující ryzost kovu, a ručí si za ní obchodník.

4) V obchodech si nechte šperky před očima převážit, aby hmotnost korespondoval s údajem na paragonu. U stříbra do 10 gramů zákon tento údaj nevyžaduje není povinný. U zlata vždy.

5) Vždy odcházejte s paragonem, to samé platí pro e-shopy, se zbožím musí dorazit doklad, kde je uveden druh kovu, jeho ryzost a hmotnost vyjma stříbra do 10 gramů.

 

Nejnovější články

Související články