Tripartita podpořila podobu Aktualizace státní energetické koncepce

1.12.2014 | Napsali o mně | Autor: Tiskové oddělení MPO

Zástupci zaměstnavatelů i odborových organizací na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR vyslovili podporu podobě Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK), kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zástupci zaměstnavatelů i odborových organizací na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky vyslovili podporu podobě Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK), kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a ocenili, jakého konsensu se podařilo nad tímto dokumentem dosáhnout.

ASEK je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky. Posláním tohoto dokumentu je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky. A rovněž zabezpečit, že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích, a to v rozsahu nezbytném pro fungování obyvatelstva a nejdůležitějších složek infrastruktury státu.

"Platná energetická koncepce státu již neodpovídá současným podmínkám a její aktualizace je naprosto nezbytná. Jsem velmi rád, že po intenzivní přípravě se podařilo dokončit tento dokument, který má podporu nejen zástupců českého průmyslu, ale i důležitých sociálních partnerů," uvedl po jednání tripartity ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Strategickými cíli této koncepce jsou bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost energetiky a sociální přijatelnost a udržitelnost rozvoje. "Těchto cílů lze dosáhnout skrze vyvážený mix zdrojů, zvyšování energetické účinnosti, rozvoj síťové infrastruktury, podporu výzkumu, vývoje a inovací, podporou školství a zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch," zdůraznil dále ministr.

Aktualizace státní energetické koncepce úspěšně prošla procesem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví SEA a získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. V minulých týdnech též skončilo již celkově třetí mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém měly možnost se vyjádřit ostatní dotčené rezorty. Všechny připomínky byly vypořádány a zapracovány do dokumentu, přičemž nedošlo k žádnému věcnému sporu. Předložený dokument tak splňuje všechny formální náležitosti, aby mohl být předložen vládě České republiky včetně manažerského shrnutí tohoto rozsáhlého materiálu.

Nejnovější články