Účast v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové na ČT1

14.11.2013 | Televize | Autor: Česká televize

Jan Mládek již jako zvolený poslanec Parlamentu ČR vystoupil v pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Tématem pořadu byly daně, a tak se diskutovalo i o daňových změnách, které aktuálně chystá ČSSD.

Jan Mládek již jako zvolený poslanec Parlamentu ČR vystoupil v pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Tématem pořadu byly daně, a tak se diskutovalo i o daňových změnách, které aktuálně chystá ČSSD.

Přepis pořadu

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Co myslíte, máte v klidu utrácet za vánoční dárky, koupit si něco, po čem toužíte anebo se chystat na horší časy a poctivě, pečlivě obracet každou korunu? K tomu je dobré vědět, zda právě vám nebudou zvýšeny daně, o které se váš plat sníží. A co daně jako darovací, dědická, z převodu nemovitosti, DPH, budou se snižovat anebo zvyšovat? O tom diskutovat budou stínový ministr financí a poslanec České strany sociálně demokratické, která ve vládě chce prosadit určité daňové změny. Dobrý večer.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

S tím ovšem zásadně nesouhlasí úřadující předseda Občanské demokratické strany.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Hezký večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Za vás veřejnost z Kladna přijela matka čtrnáctiletého syna, živnostnice neboli osoba samostatně výdělečně činná, ekologická poradkyně. Dobrý večer.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Majitel a provozovatel rodinného hotelu, daňový poradce, který měl dříve třicet zaměstnanců a teď jich už má jenom sedm. Dobrý večer.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Krásný dobrý večer všem divákům v Čechách i na Moravě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Že by se měly zvýšit daně bohatým, je přesvědčen státní zaměstnanec, IT pracovník z Prahy. Dobrý večer.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A naopak nic by nezvyšoval podnikatel v oboru daně a účetnictví, který má dvanáct zaměstnanců.

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do Rádia Impuls.

nejmenovaná osoba

Já si myslím, že by soukromí podnikatelé měli platit vyšší daně. Oni sice naříkají, že každej měl možnost začít podnikat, ale ono to není taková pravda.

nejmenovaná osoba

Jestli nám ještě zvednou daně, zavedou nám registrační pokladny, tak všichni moji zaměstnanci i já přijdeme na úřad práce. Myslím si, že to bude pro sociální demokracii velmi výhodný ještě živit dalších patnáct lidí na úřadu práce. Tak to bych chtěl jenom vzkázat, jak teda na tom my živnostníci jsme.

nejmenovaná osoba

Já si myslím, že hlavně otázka daní je taková, že by se ty daně hlavně měly pořádně vybírat a ne je pořád zvyšovat. Například pracuju v malý firmě, kde všichni mají napsanou minimální mzdu, peníze dostávají bokem, a když se mají dovést daně, tak se všechny možný doklady dávaj do účetnictví, jenom aby se daně žádný platit nemusely. Firma se rozrůstá, ale daně se neplatí.

nejmenovaná osoba

Samozřejmě, že by se bohatým měly zvyšovat daně, to každopádně. A církvím bych nedala vůbec nic, žádný peníze, žádný nemovitosti a pozemky. Raději chudým a těm nejchudším.

nejmenovaná osoba

Já myslí, že by si všichni měli uvědomit, kdo tu ekonomiku tohohle státu táhne a pokud chcete těm bohatým sebrat ještě nějaký peníze, tak oni taky se můžou sebrat sami a jít někam jinam, kde jim bude líp a taky si uvědomte, že ti bohatí tady vytvářejí nějakou kupní sílu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Pane poslanče, vy chcete za každou cenu prosadit, už máte na své straně i lidovce, takzvané progresivní zdanění daně z příjmu fyzických osob. A vy konkrétně si představujete, že lidé, kteří mají měsíční plat nad sto tisíc korun, by odváděli 27,5 až 30%. Tak a teď nám řekněte, vy nemáte strach, jak jste to slyšel, že vám ty firmy utečou jinam nebo že propustí zaměstnance, kteří skončí na úřadech práce.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Víte, paní Jílková, já bych vás hrozně nerad opravoval.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Jen opravujte.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ale možná by veřejnost měla vědět jednu věc. My nechceme zavést progresivní zdanění, progresivní zdanění od 1. ledna tohoto roku zavedli pánové Nečas a Kalousek, protože oni zavedli takzvanou solidární daň a již dneska platí v tomhletom roce, že kdo má příjem nad sto tisíc měsíčně, tak má tu sazbu vlastně 22%. Nad tu částku, která je nad těmi sto tisíci. Čili oni to pánové zavedli jenom dočasně a my to uděláme trvale. Ale my to nebudeme znova zavádět.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No a v čem jste mě opravil prosím vás?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

No vy jste totiž říkala, že my to chceme zavést.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Že chcete prosadit, ano.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ale ona už je tady.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No tak ale o sedm procent a vy to chcete ještě víc.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Nerad bych chválil pana předsedu Kubu, ale oni jestli teda něco napravili, tak aspoň teda, že znovu zavedli to progresivní zdanění od letoška.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Ono je třeba to vysvětlit a já myslím, že je to poměrně komplikovaná debata. Tím, jak jsou samozřejmě stropy a jsou zastropovány odvody za sociální a zdravotní, tak nad těmi stropy ta daň byla degresivní, pane kolego. Čili ta solidární přirážka je spíš odstraněním toho, že lidé s vysokými příjmy, když se počítala ta daň ze superhrubé mzdy, tak prostě danili méně než ty lidi pod těmi stropy. To není žádná progrese, to je degrese. A teď k tomu, co chce zavést pan kolega Mládek. Pan kolega Mládek říká, že ti lidé, kteří chodili do školy, umí jazyky, jsou to většinou šikovní lidé, kteří v ekonomice něco umí, proto berou vysoké peníze, v těch firmách něco tvoří, tak za to budou muset platit větší daně. Ale když projdete dneska ty podniky, tak zjistíte, že firmy tady potřebují mít vývoj, že každá firma bojuje ne o to, aby tady měla fabriku, kde smontuje dvě kolečka, ale kde jsou ti vývojáři, tihleti lidé. A vy jim říkáte, u nás se vám bude žít hůř, protože my vám ty peníze sebereme a zbydou vám tu ty montovny. Ty firmy bojují o to, aby tu byl vývoj, šikovní, vzdělaní lidé.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já cítím tam trochu schizofrenie u pana předsedy. Nejdřív potvrdí, mluví velmi rozumě a říká něco o té degresi, o těch stropech sociálního a zdravotního pojištění. To byla výborná slova, pane předsedo. A pak najednou říká, že vlastně to, co oni sami zavedli, je špatně, protože my v zásadě...

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Ta daň má být rovná.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Prosím pěkně, vy jste zavedli progresivní zdanění a za to je vám třeba poděkovat. A my akorát říkáme, že nemá být sazba ta druhá 22%, ale má být 28%. Čili to je ten jediný rozdíl. My tam chceme trošku přidat. A chtěl bych ještě říct proč. Protože tady se křičí o tom, jak budeme ty bohaté zdaňovat, ale trošku se zapomíná na to, co tady probíhalo v těch posledních sedmi letech. V posledních sedmi letech se dělalo, aby neplatili pokud možno nic a hlavní břemeno leží dneska na zaměstnanci s průměrným příjmem. To je dneska hlavní daňový soumar.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak necháme podnikatele. Prosím.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Já bych se přihlásil k té schizofrenii, kterou jste tady osočil pana předsedu, protože to cítím stejně jako on. Ty lidi, který maj dneska sto tisíc, tak to jsou lidi, který uměj jazyky, který se dneska vám seberou a půjdou pryč. A jestliže dneska z toho stotisícovýho platu máte patnáct tisíc a doufáte, že z nich dostanete víc, tak z nich dostanete nula. Existuje, já bych to mohl takhle ukázat na kameru, je to Lafferova křivka, která říká, že se zvýšenou sazbou klesá výnos.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak pan Novák.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Já jako nemůžu nereagovat, protože jednak Lafferova křivka je jako myšlenkový konstrukt. Jednak nikdo neví, jak vypadá. Samozřejmě každý si ji maluje jinak. Někdo si ji maluje takhle, někdo si ji maluje takhle jako vy. Vy předpokládáte, že my jsme někde v tom extrému, že když se ty daně zvýší, tak už ten výnos klesne. Ale to přece není jako ničím podloženo, protože třeba ve většině zemí západních, nemusíme si jako chodit daleko, stačí do Rakouska, do Německa, tak ta nejvyšší sazba není nějakých 28 trapných procent, co tady ČSSD chce zavádět, ale třeba 40, 50, v Dánsku, ve Švédsku. Jako ta teze, že se tím trestají bohatí, tak potom teda v Německu a v Rakousku a ve Švédsku, tam je napínají na skřipce a trestají je úplně neuvěřitelně. To jsou nesmysly prostě. A navíc jestli můžu ještě dodat, pan Kuba určitě bude mít spoustu sofistikovaných na to argumentů. Tak prostě ty daně ze spotřeby, které my máme jedny z nejvyšších v Evropě, třeba nejnižší pásmo DPH máme jedno z nejvyšších v Evropě, tak ty dopadají degresivně. Přirozeně. Protože chudí lidé všechno utratí, protože nemají na to...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak držme se té daně z příjmů, prosím.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Ale ono to souvisí.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne. Já vím. Ale abychom se drželi daně z příjmu.

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

Ale ono to není tak úplně pravda. Vy sice uvádíte argument Německa, ale není přece podstatné až zas tak to procento, ale z jakého základu se to procento platí. Protože rozhodující je potom ten skutečný odvod. To je první poznámka. A druhá k panu Mládkovi. Zaprvé zdravotní pojištění v tuto chvíli zastropováno není. Takže to je mylná informace. Sociální pojistné zastropováno je a tady musím souhlasit s panem Kubou, protože opravdu ten sedmiprocentní solidární zdanění je v podstatě jenom dorovnání stropu na sociálním pojistném.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Jenom možná poznámka. Ono to je samozřejmě motivováno tím, že pan kolega Mládek tomu svému voličskému elektorátu říká, tady je spousta bohatých a my jim sebereme ty peníze a ty vám dáme. Jak to tak socialisti standardně dělají. Akorát jim zapomíná říkat, že těch bohatých, které může takto zdanit, je velmi málo. To znamená, že ten dopad celé této operace do státního rozpočtu bude možná jedna nebo dvě miliardy. Což je v rozpočtu, který má tisíc padesát miliard nula nula nic, ale to poškození toho, že tu nebudou chtít pracovat ti schopní lidé, že ty německé firmy, které tady o ty vývojáře bojují, a jestli je někdy objedete, pane kolego, tak si myslím, že si to můžeme společně potvrdit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak, dáme slovo paní Březové. Já jenom, že občanů, kteří mají příjem měsíční nad sto tisíc korun, je podle statistického úřadu 36 tisíc. Tak paní Březová.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

Podle mýho názoru, a to trošku koresponduje i s těmi diváky některými, já si prostě myslím zásadně, že by se teď nemělo s daněmi hýbat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No počkejte, ale vy tady jste vedle pana Mládka. Mluvme o dani z příjmu a jaký máte tedy, abyste neměla jít tam. Daně z příjmu, protože my mluvíme o dani z příjmu fyzických osob. Takže vy byste bohatým nezvyšovala.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

To je můj názor. Já bych to řekla obecně. Já si prostě myslím, že nezle vybírat vyšší daně, pokud se nezastaví jednak daňové úniky. Ty jsou v podstatě poměrně velké. Viz například daňové ráje. A potom je tady obrovské plýtvání státních institucí a státu obecně. A to pokud se nezastaví, tak nelze vybírat vyšší daně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak. Já bych vás prosím poprosila, paní Březová, já vás jenom prosím, to téma je složité pro laickou veřejnost. Držme se teď daně z příjmu fyzických osob, ano? Tak. Má zde někdo k dani z příjmu fyzických osob něco? Že by měli víc platit bohatí.

Michal

Michal /nesrozumitelné/. Dobrý večer. Já jsem se tady doslechl, že daně z příjmu fyzických osob jsou vyšší v Německu, jsou vyšší v Rakousku, můžete my vysvětlit, proč se k nám teda ti bohatí lidi z toho Rakouska a z toho Německa nestěhují? Děkuji za odpověď.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak nějak se nikomu do té odpovědi nechce.

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

Tak já se toho teda ujmu, když už nikdo nechce. Jenom zopakuju to, co už jsem tady řekl. Není rozhodující ta sazba, ale ten základ, ze kterého se ta sazba počítá.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No, můžete nám to vysvětlit teda?

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

Dobře. Otázka odčitatelných položek, slev na dani a podobně. To znamená, že při stejném příjmu v podstatě můžou být dvě rozdílné sazby a nemusí vždycky nutně znamenat, že jedna strana bude platit víc.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No, ono je prosím vás zajímavé, že já jsem se dočetla, že celkové zdanění toho příjmu, pane poslanče, máme jedno z nejvyšších na světě, protože celkem, včetně zdravotního a sociálního, ano, že odvádíme 42,5% ze mzdy. Vždyť to skoro půl měsíce pracujeme na stát, na vás, pane Mládku.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Paní Jílková, velmi děkuju za tuhletu otázku, protože to mi umožní vysvětlit, v čem je problém. Byla tady strana zvaná ODS, která skrze pana Tlustého prosadila takzvanou rovnou daň 15%. Jenomže jim to početně nevycházelo, tak oni tu takzvanou rovnou daň udělali úplně jinou pro zaměstnance, jinou pro živnostníky a jinou pro ty, kteří mají příjmy z kapitálu, nájmu a ostatní příjmy. Ti, kteří mají příjmy z kapitálu, ti skutečně platí 15%. Zaměstnanci a OSVČ, ti, protože se jim ještě zdaní sociální a zdravotní pojištění podruhý, my tady máme takové specifikum české, že jednu daň, která se jmenuje sociální a zdravotní pojištění, se zdaňuje podruhé a tím de facto se dopracujete k tomu, že zaměstnanci mají tu sazbu 23%, živnostníci 19 a ti, co mají jiné příjmy 15. A to je nespravedlivé. My si myslíme, že je to třeba změnit.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Já jenom budu reagovat. Když máte zaměstnance, tak zaměstnance zajímá čistá mzda. A to zdanění, to jde za tím zaměstnavatelem. Takže v podstatě zase zdaňujete toho zaměstnavatele. Protože s tím normálním člověkem, kterej vám přijde, tak řekne, kolik budu brát, vy mu řeknete hrubou mzdu a on říká, to je dobrý, to je dobrý, to je moc. A pak přijde a na výplatní a pásce a říká, ale já mám tolik. Ty zaměstnance nezajímají tyhlety výpočty. Ty zajímají ty zaměstnavatele.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ale prosím, to pravice přece zavedla tady koncept supehrubé mzdy, aby pracující takzvaně věděli, kolik za ně platí, aby si toho vážili.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Já bych se jenom rád vrátil, protože říkala jste, že se má zůstat u daně z příjmu, takže to sociální pojištění a zdravotní jste sem sama nemusela úplně dávat. A já bych tady rád reagoval na to, že by se nemělo teď s těmi daněmi nic dělat. To je taková oblíbená věc taky pravice, že pravice si něco sníží, těm bohatým si uleví, udělá si, třeba si sníží daň z dividend a další přímé daně, sedm let si to tady dělá a pak najednou začne říkat, to teď říká, že by měla být nějaká stabilita a že by si hlavně ti podnikatelé měli teď zvyknout na ty věci. Ona jim prostě sedm let dělá dobře a pak najednou, když by se to mělo změnit, tak najednou začne říkat, a teď by se nic dělat nemělo. Takže to trošku kolegyně bohužel...

nejmenovaná osoba

Nemáte pravdu, pane kolego, daň z dividend je 15%.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

A byla 25, než Topolánek nastoupil. A je jedna z nejnižších v Evropě.

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

Není. 15% je standard v rámci Evropy. V žádném případě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak ale pane Nováku, proč vy chcete, aby tedy ti bohatí nebo vysokopříjmoví platili víc a od kterého platu už pro vás to je vysokopřímový občan?

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

To je jakoby hodně složitá sofistikovaná otázka. Ale jako já to chci jednak proto, co jsem se tady snažil vysvětlit, bohužel to nejde, protože bysme se dostali mimo tu otázku přímých daní. Oni prostě na těch jiných daních platí výrazně méně relativně, protože prostě mají vysoký příjem a nemusí si třeba za všechno koupit vodu, teplo, jídlo a tak dále. Takže na tom DPH relativně zaplatí méně. Takže částečně je ta prostě progresivní daň nutná, aby kompenzovala tento degresivní dopad těch nepřímých daní.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Jenom musím zareagovat na vaše slova, že bohatí by měli platit větší daně. Máme-li patnáctiprocentní sazbu daně, tak ten, kdo má příjem deset tisíc, platí 1500. Ten, kdo má příjem sto tisíc, platí 15 tisíc. Takže platí desetkrát víc a od státu oba dostávají stejnou službu.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

To není pravda.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Tak to neumím matematiku v tom případě. Sorry. Anebo vy.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Možná k těm daním a ještě ta reakce, proč oni se nestěhují z toho Rakouska. Ta obava je o tom, všechny ty firmy, které tady mají nainvestováno, jsou právě německé a rakouské a my usilujeme o to, aby tady ti vývojáři pracovali. Ti Němci nebo Rakušáci je prostě v té chvíli stáhnou někam jinam. My bojujeme o to, aby tady v těch fabrikách byla ta vývojová centra, aby se tu pouze nemontovala. A problém je, že pan kolega Mládek taky zapomíná říct to, co asi bylo v jejich programu, že chtějí zvýšit i z 19 daň na 20 a teprve těm vysokopříjmovým na 30, to znamená, že chtějí zdanit i ty naprosto průměrné platy. A možná v součtu vyberou třeba 12 miliard. Ale znovu říkáme, možná dvě vyberete na těch vysokopříjmových a deset seberete těm lidem s normálními průměrnými platy.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já bych se chtěl prudce ohradit. Pan úřadující předseda ODS vykládá nepravdu. Sociální demokracie chce pro velkou většinu pracujících, jejichž příjem nepřesáhne sto tisíc měsíčně, zachovat stávající míru zdanění. Tečka. Všechno ostatní je lež, pane předsedo.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Já jsem od vás zaznamenával tyhle. Pokud to tak je, tak je to dobrá zpráva pro zaměstnance.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, tak asi jde o to, že lidovci, s kterými se budete muset domluvit, aby vám na to kývli, tak ti navrhují tři pásma. 12, 20% a 28%. Ono to nebude tak, jak si to malujete, pane poslanče.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

S lidovcem to nepochybně nebude jednoduchý, ale ne kvůli progresivnímu zdanění fyzických osob. To spíše kvůli církevním restitucím.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne. Ne. Ne. Pane poslanče, oni skutečně chtějí ty tři pásma jaksi. A povídá se, to víte, my nic nevíme, poněvadž ani vy kolikrát nic nevíte, viďte, jak ta jednání probíhají, že právě budou ta tři pásma. Takže to potom by bylo těch 20% pro určitou skupinu.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ale paní Jílková, to je přece velmi jednoduchý. Uděláme průměr. Oni chtějí tři, my dvě, ANO jedno, v průměru jsou to dvě a jsme u těch našich dvou pásem. Je to strašně jednoduchý.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Paní Březová se hlásila.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

Já jsem to jenom chtěla dovysvětlit, protože jsem na to měla málo času. Já nejsem jako apriori proti zvyšování daní, ale jsem proti tomu teď v nynější situaci, v jaký tady ta společnost je, protože tady opravdu dochází... Nejdřív je potřeba tady zastavit ty obrovský daňový úniky, trošku omezit to obrovský plýtvání toho státu, který prostě jde až do stovek miliard. A potom teda se můžou z zvyšovat daně. Ale prostě lidi tady žijou chudě, chudnou pořád. Nízkopřímový a středněpřímový obyvatelstvo, vlastně jim klesá příjmy. Klesá kupní síla tady v této zemi. A najednou se jim mají zvyšovat daně? To přece takhle nejde. Takhle to přece nemůže fungovat. Nejdřív se musejí zastavit ty úniky. A pak se můžou efektivně vybírat daně. Ale to prostě nejde. Vždyť my patříme mezi země v Evropský unii, která je úplně na spodním chvostu žebříčku ve výši životní úrovně. Přece nemůžete zvyšovat lidem daně a...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale paní Březová, jenom aby nevznikla mýlka i pro televizní diváky. Zvyšování daní, pokud nastane, se netýká těchto nízkopříjmových skupin, o kterých hovoříte.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

Ale dotkne se jich to nepřímo. To je všechno propojený.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano. Tak pojďme. Další občan, prosím.

David HUBAL

David HUBAL. Dobrý večer. Já bych rád jenom poznámku k té diskusi. Já se domnívám, že to, že někdo vydělává více, než je obvyklé, není zločin a není prostě potřeba ho proto stíhat. Naopak, takoví lidé dosahují těch příjmů, pokud se tedy nebavíme o zločincích, a těm je potřeba majetek sebrat, tak ti dosahují těch příjmů díky svému vzdělání, díky své píli a nasazení. A podle mého názoru je potřeba takové lidi naopak hýčkat a udržet v této republice. Rád bych ještě jenom krátkou poznámku k té líbivé otázce o tom, proč se sem nestěhují ti Němci a ti Rakušané. Ta otázka je samozřejmě velmi sugestivní a nesprávně položená. Já třeba osobně bych kvůli dvoum třem nebo pěti procentům rozdílu z danění neopustil svou rodinu a neodstěhoval se někam jinam. Takže to je na vysvětlenou.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím, pane poslanče, kdybyste na to reagoval.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já bych se znovu vrátil k tomu konceptu progresivního zdanění.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale vy tady reagujte, prosím vás. Tady občan, to bylo na vás. Nesouhlasí s tím, že lidé, kteří studují...

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

No, vždyť o tom mluvím.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No, nevypadá to.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Progresivní zdanění, když ještě jsme mívali tady v týhletý zemi civilizovanou pravici, a myslím pana Aloise Rašína, ministra financí za první republiky, tak koncept progresivního zdanění byl naprosto normální a byl v jeho výbavě a nepřipadalo mu to vůbec nic špatného, že prostě ti, co mají vyšší příjmy, se vyšším podílem podílejí na veřejných výdajích. To je velmi jednoduchý.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano. Tak chcete reagovat?

nejmenovaná osoba

Ano. Já bych ještě krátce reagoval.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano. Tak reagujte, ale na to, co vám řekl. Tak souhlasíte s tím?

nejmenovaná osoba

Nesouhlasím samozřejmě. Proč? Protože dovolávat se při argumentaci, že to dělají jiní, je nesprávná. Já bych jenom uvedl krátký příměr. V třicátých letech v Německu také všichni hajlovali a nakonec se ukázalo, že to nebylo dobře. Takže věnujme se podstatě toho problému, té argumentaci.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já bych teda srovnávat Rašína s Hitlerem, to bych teda si nedovolil.

nejmenovaná osoba

Ne. Ne. To bylo srovnání úplně o něčem jiném. To srovnání spočívalo na tom, že jste se dovolával toho, že to dělají jiní a to si myslím, že není dobře. Kdybyste se věnoval podstatě toho problému, tedy že třeba ti, co něco umí a co dělají hýčkat, tak si myslím, že bychom mohli diskutovat.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Prosím pěkně, to přece ano, když chcete, a jsou samozřejmě dva druhy argumentů, buď autoritou anebo věcně. A věcný argument pro progresivní zdanění je velmi jednoduchý, to je teorie mezního užitku. Čím máte větší příjmy, tím utrácíte každou poslední korunu za větší zbytečnost. Tudíž když jste zdaněn při tom 150tisícovém příjmu o něco víc, tak nekoupíte nějakou zbytečnost, kdežto když jste zdaněn při patnáctitisícovém příjmu, tak vás to bolí daleko více. To je velmi jednoduché, když chcete věcný argument.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No ale promiňte, ale třeba kvůli té zbytečnosti, víte, tak někdo studuje a chce vydělávat hodně peněz, že jaksi...

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Můžu tady na to fakticky reagovat? Třeba ve veřejném sektoru, který má v průměru nižší příjmy než podnikatelský sektor, je v průměru vyšší úroveň vzdělanosti. Na tom se asi shodneme. Protože jsou tam učitelé, mezi státními úředníky je velké množství vysokoškoláků, větší množství než v průměru je v podnikatelském sektoru. Takže ta teze, že jako lidé, kteří hodně vydělávají, musí být nutně ti vzdělaní, to můžete říkat třeba lidem z Filozofického ústavu nebo z Univerzity Karlovy, kteří vydělávají výrazně podprůměrně a mnohem méně než třeba nějaký PR manažer nebo podobná osoba, která prostě je otázka, co přináší této společnosti na rozdíl třeba od lidí, kteří pracujou v základním výzkumu.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Počkejte, vy se ale bavíte o zaměstnancích a já se bavím, že manažeři takových firem jsou často lidé, kteří táhnou celou tu ekonomiku, jsou to zaměstnanci, ale také lidé zodpovědní za celý rozvoj té firmy.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

To jsme viděli teď při krizi, jak jsou zodpovědní v bankách a tak podobně.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Tak jestli jste to viděl...

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

V OKD, že jo, tam byli zodpovědní.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Jestli jste to viděl při krizi, tak teda musím říct, pozvěte si sem zástupce českých firem. České firmy přeci firmy přeci zvládly krizi jako jedny z nejlepších v Evropě. Ty hodnocení jsou naprosto jasná. Je to velmi nefér vůči českým podnikatelům, co tady teď říkáte. Ale jestli máte představu, že ekonomiku státu táhne stát a státní zaměstnanci. V těch podnicích se napřed musí vydělat na to, aby ti lidé v té státní správě měli být z čeho placeni. To prostě nejde přeci jinak. Jestli nám ČSSD pořád říká, my jako stát vytvoříme pracovní místa, ty ale musí někdo zaplatit. Aby je pan Mládek mohl vytvářet, tak je někdo musí zaplatit.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Nepodsouvejte nám zase nějakou tezi, kterou jsme nikdy neříkali.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No ale vy říkáte, že zvýšíte nezaměstnanost. Tedy zaměstnanost. Říkáte to.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já už jsem se bál.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

V podstatě máte pravdu, paní Jílková, oni to říkají.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Počkejte, ale to je teď zajímavé. Třeba se dozvíme, že ani vyšší zaměstnanost jste neslibovali. Prosím.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ne. Ne. My jsme slibovali vyšší zaměstnanost a samozřejmě stejně jako když jsme byli úspěšní po roce 98, tak samozřejmě spoléháme na soukromý sektor. Budeme podporovat zahraniční i domácí investice. A samozřejmě může pomoc i stát, ale je to pochopitelně doplňkové. Není to to hlavní, co udělá produkt zaměstnanosti.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Počkejte. Já bych teď tady ráda, pane Rambousku, tak co říkáte tomuto, že naopak vám podnikatelům bude sociální demokracie pomáhat, abyste mohli zaměstnat více lidí?

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

No, já jsme na to zvědavej, jakým způsobem, protože jestliže pan poslanec má ve volebním programu, že bude zvyšovat minimální mzdu a současně bude zvyšovat počet míst, tudíž snižovat nezaměstnanost, tak by mě zajímalo, jak to chce dosáhnout, protože to jsou dvě věci, který jdou proti sobě, jestli jste o tom už někdy slyšel takhle.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

To prostě citujete tu už mrtvou ekonomickou školu.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Ne, to necituju. To jsem zažil na vlastní jako... Bavíme se o něčem jiném. Ne o tom, kdo se tady předváděl, ale o tom...

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Ne. Podle Friedmana, že samozřejmě, zvýšení minimální mzdy zvýší nezaměstnanost.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Já nemluvím o Friedmanovi, já mluvím o skutečný situaci, kdy ti lidé, kteří pracují v té úrovni minimální mzdy, teď neříkám o tom, jak to tady zaznělo, že dostávají nějaké peníze bokem, ale opravdu jsou lidé, jejichž hodnota práce nedosahuje vyšších hodnot než ta minimální mzda.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

To říkáte vy, že jejich hodnota práce nedosahuje...

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Já je zaměstnávám. Já totiž je musím zaplatit, víte. V tom je ten problém takovej drobnej. A tohleto jsou veškeré sliby a krásnej volební program strany, která nalákala voliče a říká jim, my zvedneme minimální mzdu. A ti lidé, kteří mají minimální mzdu, tak jim tleskají, ale oni zapomínají říct, ale půlka z těch lidí, která má tu minimální mzdu, bude propuštěna, protože už si potom na tu normální mzdu nevydělá. A v tom je ten problém. Je to realita života a žádní filozofové, žádní ekonomové.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já bych souhlasil s panem Rambouskem v jedné věci. To skutečně není o filozofii, ale to je o smutné praxi českého kapitalismu, kde většina lidí s minimální mzdou dostává mzdu bokem a když se zvedne aspoň trošku ta minimální mzda, tak stát nevybere sice více daní, vybere o něco více sociálního a zdravotního pojištění, ti lidé budou mít taky nějaký důchod. A pozor, bavíme se o tom, že sociální demokracie nikdy neřekla, že by ta minimální mzda měla být vyšší než 40% průměrné mzdy. A kapitalista, který není pro své pracující schopen zajistit ani 40% průměrné mzdy, protože o tom se tady bavíme, tak by měl jít asi dělat něco jiného.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Můžu se jenom zeptat, teď oba pánové tleskáte, a já se vás zeptám, kolik jste za svůj život vytvořili ve své firmě pracovních míst pro lidi s minimální mzdou, pane Nováku a pane Mládku? Prosím, teď to panu Rambouskovi řekněte, kolik jste takových míst...

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Já vám to řeknu, já jsem v občanském sdružení neziskovém. Jsem ve vedení a vytvořili jsme čtyři pracovní místa pro lidi, kteří mají vysoce nadprůměrnou mzdu. A ne minimální. My nechceme lidi, abysme je tam odírali.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

A to je přesně ten problém. Že vy o tom hovoříte a tihle lidé je zaměstnávají.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

A my jsme je vytvořili.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

A k té nezaměstnanosti. V roce 2006, kdy končila vláda ČSSD a ekonomika rostla šesti procenty, byla vyšší nezaměstnanost, než je teď po době ekonomické krize.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak já bych poprosila o reakci občana.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Pardon, to jenom díky jiné statistice, kterou změnili. To je jednoduchý.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím.

nejmenovaná osoba

Měli by se trošku uklidnit vášně, protože začínám zjišťovat, že někteří lidé tady nevědí, co říkají a neznají fakta. Například k tomu zdanění v Dánsku a ve Švédsku, uvědomujete, že ti normální pracující tam mají docela dosti vysoké daňové odpisy na náklady, které jsou způsobeny tím, že mohou chodit do práce? Že si mohou odečíst třeba část nákladů z benzínu, kam jezděj. To znamená, že jejich skutečné daňové zatížení není tak velké, jak vy tady nominálně ukazujete?

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Ale já nemluvil o normálních pracujících, ale o těch s nejvyššími příjmy. A tam samozřejmě ta odečitatelná položka není tak veliká.

nejmenovaná osoba

Takže když se tady bavíme o zvyšování daní, tak se bavíme o absolutních číslech a tak tady by měla být nějaká možnost, aby ti, co mají ty vysoké daně, mohli taky si odečíst nějakou částku na to, aby se udrželi v tom zaměstnání. To u nás nikdy nebylo, jako v tom Švédsku je. A tady prostě se akademicky debatuje o nějakých číslech a vy nejste z praxe, vy nevíte, jak to funguje. Bohužel. Vy nepracujete mezi těma lidma, nezaměstnáváte lidi a nejste odpovědní za to, že jim musíte každej měsíc zaplatit bez jakéhokoliv pardonu, dovést za ně sociální a zdravotní a tak dále. A když ta firma nebude mít zakázky a nevydělá, tak má smůlu, skoční.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já bych chtěl, jednak co se týče toho Dánska a Švédska. Přesto, že jsou tam ty odpisy, co si můžou ty lidi odepsat, tak jak celková složená daňová kvóta Dánska a Švédska je jedna z největších v Evropě do dneška. Po všech těch odpočtech. A zdanění práce taktéž. To nejsou země s levnou pracovní silou. Takže po všech odpočtech je stále to daňové zatížení poměrně vysoké. Dánsko má výborný systém /nesrozumitelné/, který zavedli dánští sociální demokraté, že lidi se nebojí do zaměstnanosti, protože pak se stanou zaměstnanci státu a stát se jim rychle postará o zaměstnání.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Pane Mládku, ale co říkáte prosím vás, co říkáte na ten argument, že ten zaměstnavatel, když bude platit vyšší daně, to se tady trošku opakuje, nebude mít na platy těch lidí, kteří skončí na úřadu práce.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Ze zisku. On je neplatí z těch mezd, ta daně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No ne, ale to je ta podstata, prosím. No ne, tak promiňte, to když víc vydělám, můžu zaměstnat i víc lidí, ano. A podle toho si pak vygeneruji ziska.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Může si do toho investovat. Samozřejmě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No ale o to jde, prosím, ano.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já jsem taky zaměstnával lidi a vím úplně přesně, jak se za ně platí sociální a zdravotní pojištění, taky proti úrazu a všechny tyhlety věci. Já bych chtěl tady zdůraznit jednu věc. Sociální demokracie nemá ve svém programu, že by se snižovalo zatížení zaměstnanců, ať už daňové, sociálního nebo zdravotního. Budeme přemýšlet spíše o tom, jak tu zátěž snížit, ale samozřejmě je to velmi obtížné, protože jeden bod snížení té zátěže u zaměstnanců znamená obrovský výpadek příjmů veřejných rozpočtů. Proto jsme zatím nebyli připraveni to slíbit, byť do budoucna, pokud se najdou jiné daňové příjmy, dojde k restrukturalizaci, tak samozřejmě by bylo velmi žádoucí, aby náklady na práci klesly. Protože tam jsme bohužel asi pátí v Evropě. V téhleté kategorie nákladů za práci daňových, sociálního a zdravotního. S tím souhlasím. Ale debata o minimální mzdě, ta je o něčem trošku jiném. Ta je podle mého názoru pouze o tom, že nemalá část těch, co mají tu minimální mzdu, se jim to překlopí z tý kešovky do toho oficiálního příjmu.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Já musím zareagovat nejdřív na vás. Prosím vás, jestliže neumíte vybrat a zkontrolovat, zda ty lidi dostávaj bokem cash nebo nedostávaj, tak tím netrestejte ty ostatní, kteří si neuměj vyděšlat víc. A řeknu vím konkrétní případ, že v letošním roce byla na dvojnásobek byla zvýšena minimální mzda zdravotně postižených, kteří ji měli původně na 50%. Dneska jim byla zvýšena na normální sazbu, takže já jsem zaměstnával těžce zdravotně postižené, kteří přepisovali texty. Nevydělali si, protože mají třeba ochrnuté ruce, takže psali pomalu. Byla zvýšena minimální mzda jim na dvojnásobek, vyplatilo se mi to, s těžkým srdcem čtyři lidi jsem propustil a přijal jsem člověka, kterej rozumí IT, skenuje to dneska a dělá stejnou práci jako oni za menší peníze než čtyři minimální mzdy.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

V tomhle posledním bodě bych s vámi plně souhlasil, protože ta předchozí vláda nebyla schopna kontrolovat zneužívání tohoto systému, tak to bylo vyřešeno tím nejhorším možným způsobem, že byl zrušen. To je samozřejmě nesprávné.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Takže vy to napravíte. Vy to napravíte? Mám váš slib?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ano.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Ještě teda když se odkazujeme na to Finsko, Švédsko, Dánsko, víme, že tam minimální mzdy nejsou, jo? V Německu není minimální mzda dodneška a nikdo ji nepotřebuje, protože ten trh práce je funkční, tak ji nepotřebuje.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ale pánové, když jsou silné odbory, nemusíte mít celostátně stanovenou minimální mzdu. A Německo mimochodem teďko vede debatu, zda ji nezavést.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak prosím, vy jste ještě chtěl reagovat a potom vy.

nejmenovaná osoba

Zcela obecně. Mě stejně jako paní Březový šíleně vadí to, že ze státního rozpočtu tečou miliardy úplně nesmyslnými způsoby na nesmyslné výdaje. Těch kauz tady bylo mraky, které skončí v nedohlednu. To je jedna věc. Nemusíte ukazovat támhle, můžete ukazovat na kteroukoliv politickou stranu, která tady vládla. Můžeme se bavit o únicích na naftě, na topných olejích, to byly desítky miliard. Můžeme se bavit o únicích na lihu, opět desítky miliard. A ani jedna vláda, která tady byla, s tím nic neudělala. Já dokonce mám pocit, že ty zákony byly ušity na to, aby k těm únikům docházet mohlo. A je to jedno, jestli tam byla ČSSD, ODS, kdokoliv. Když se to posčítá, tak to jsou stovky miliard. My se tady bavíme o jedné dvou miliardách, které bychom mohli vybrat navíc, když někoho navíc zdaníme, ale vůbec se tady nebavíme o tom, jak zabránit těm flagrantním daňovým únikům, které tady jsou, kdy jsou tady stovky tisíc lidí, kteří neplatí vůbec žádné daně, jsou tady firmy, které mají bílý koně, který neodváděj daně. Utíkají odtud miliardy na Bahamy.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Výborně. Pojďme tedy přejít k tématu, protože vy budete usilovně bojovat, sociální demokracie chce usilovně bojovat proti daňovým únikům. Tak. Jak proti nim budete bojovat?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

No tak ono jsou nejrůznější daně a nejrůznější daňové úniky. V tuto chvíli vidíme jako jednu z priorit daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty, to je jak na té horní straně, tak na té dolní straně. Horní stranu, tím míním ty obrovské daňové podvody, které vznikají při takzvaných karuselových obchodech, kde se sem dováží pohonné hmoty z nejrůznějších zemí, přeprodává si to skupina firem a pak akorát je ten problém, že ten závazek platit to DPH skončí na té firmě s bílým koněm, která zbankrotuje a stát ty peníze nedostane. Čili je třeba pokračovat v těch některých krocích, které už začaly. To znamená, bude tam nějaká kauce, je třeba sledovat ty faktury u těchto firem v on-line režimu. Jinak prostě se těmto podvodům nezabrání. Ale pozor, ona je tady i druhá strana u toho DPH a to jsou ti, kteří by měli platit DPH, protože mají ten obrat a oni ho neplatí a proto máme v programu registrační pokladny.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano. Tak co říkáte registračním pokladnám.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Pro nás, jenom krátká poznámka, co se týče těch pohonných hmot, tak tam naše vláda právě přišla s těmi opatřeními. Samozřejmě nejjednodušší by bylo, kdyby to byl model /nesrozumitelné/, kdyby mohl platit v těch pohonných hmotách ten poslední, tak bysme měli jistotu, že to DPH odvedeno bude. Což bohužel nelze, protože to nelze dohodnout v Bruselu. Co se týče registračních pokladen, on je to hezký model, který bohužel bude stát živnostníky, české drobné živnostníky, kteří jsou možná jediní, kteří ty kasy nemají, protože jinak v těch velkých restauracích, v lékárnách je všude stejně mají, bude stát zbytečně hodně peněz.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Víte, kolik stojí registrační pokladna, pane úřadující předsedo?

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Vím. Akorát pokud k nim budete dávat...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Já bych to třeba ráda věděla. Protože to je pravda, že pořád to bude stát hodně. Kolik stojí taková pokladna?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Do pěti tisíc korun.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

No ono to tak úplně není. Tady kolegové vám potvrdí, že pro malý krámek, kdyby se propojila s váhami, bude stát klidně sto, 150 tisíc korun pro toho malého živnostníka. To tak bezesporu bude, pánové. A má to ještě jednu výhodu, jakmile se začne s tímhle, tak okamžitě začne někdo prodávat software, který bude upravovat, co z toho bude vyjíždět. A další věc, velmi složitě budete trefovat sektor služeb. Takoví ti instalatéři, lidé, kteří někam přijdou, přeci nebudou chodit s tou registrační pokladnou na zádech a s někým se na tom dohodnou. To je také o řekněme té etice.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale tady občané se smáli, proč jste se smáli těm argumentům tedy?

nejmenovaná osoba

Je to velice jednoduchý, protože registrační pokladny, kdo bojuje proti registračním pokladnám, jsou především ti, kde jsou ty největší úniky daňové, to jsou lékaři, zubaři, kteří nechtějí tyto pokladny. Vemte si usnesení jejich komory, že nechtějí registrační pokladny.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Lékaři?

nejmenovaná osoba

Ano. To víte, že jo.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Lékárníci, ne. To byla lékárnická komora.

nejmenovaná osoba

No, a lékaři tam byli taky.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

A lékárnická, protože už je mají vlastně všichni.

nejmenovaná osoba

Druhá věc. Při zavedení na Slovensku, tak jsem si zjistil, jaké ceny tam měli těchto pokladen. Maximálně 30 tisíc. Všechno, co je navrch, jsou zprostředkovatelské argumenty a jsou ty úniky.

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

To závisí na tom, co ta pokladna má umět. To znamená, jaké výstupy z ní musí jít. V okamžiku, kdy to bude muset být výstup, třeba že ta váha musí umět tisknout lístky s čárovým kódem, tak se opravdu bavíme v řádu až sto tisíc na prodejnu.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

To je jedna věc. A druhá věc je, vy jako podnikatel potřebujete ty pokladny dvě, protože když se vám jedna rozbije, tak musíte mít záložní, jo. Takže je to zastaralý systém a když jste studoval to v tom Slovensku, tak jste taky zároveň asi zjistil, že to žádnej přínos nepřineslo, že jo, do státního rozpočtu. Tyhle registrační pokladny maj zavedeno dva státy v Evropě a nepřináší to tam žádnej přínos. A jediný, komu to přinese přínos, budou ta firma, která bude mít od tvůrců zákona to razítko, že ty certifikovaný pokladny může prodávat. A abych vám to, pane poslanče, vysvětlil, jedná se třeba, asi znáte tu historiku, kdy pan Jansa dostal nějakou zakázku, smlouvu a odměna sto milionů byla podmíněna tím, že ta smlouva bude podepsána vládou. Shodou okolností vládou, které vy jste byl členem. Je to stejný pan Jansa, který sponzoruje ČSSD.

Adolf JÍLEK, senátor /KDU-ČSL/

Já jenom, pan Jansa tady není.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já neznám pana Jansu. Nevím, co to...

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Jako jenom pan poslanec u toho bydlel a hlavně uvedl do médií, že mu jako ministr nosil nájemné cash a že nepotřeboval příjmové doklady. Tak jako tohle taky zabrání tomu ty pokladny?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já jsem u žádného pana Jansy nebydlel. Vy jste si asi popletl jméno nějak.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Dobře.

nejmenovaná osoba

Asi Jansta.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No počkejte, ale vy jste bral cash? Bez stvrzenky? Pane poslanče.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já jsem dával nájemné panu Janstovi hotově.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A dával vám stvrzenku?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Ano. Dával mi stvrzenku.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

A to jste popřel v těch novinách tehdá.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak prosím.

nejmenovaná osoba

Mě tady dojímá ta péče o podnikatele, o ty drobné živnostníky. A chtěl jsem se zeptat, co je podle vašeho názoru, pánové, důležitější, zdali budou mít poptávku po svém zboží anebo jestli je pro ně důležitější mít registrační pokladnu? Protože chápu-li to správně, tak vy prostě předpokládáte, že je ušetříte té zátěže registračních pokladen, no a ten výdělek, zisk budou mít asi z těch 36 tisíc lidí, kterým nezvýší daně, kteří tady berou plat nad sto tisíc. A ještě pro pana Rambouska, tak k minimální mzdě. Minimální mzda je tady osm tisíc a když si spočítáte inflaci, pardon, osm a půl, když si započtete, původně byla od osmi tisíc, když si započtete inflaci, tak s překvapivě dostanete na částku dvanáct tisíc korun, což je něco, co pro vás je nepředstavitelné. Takže to chápu dobře, vy jste ve svém podnikání tak neúspěšný, že svým zaměstnancům nedokážete během pěti šesti let dorovnat ani inflaci. Přeju vám hodně štěstí.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Já jsem hovořil o těžce zdravotně postižených, kteří nemají výkony. A jestli vám to dochází, tak mzda se netvoří z toho, jakou mzdu si přejou zaměstnanci, ale kolik je jejich hodnota práce, to znamená, kolik vytvoří. Jestliže tady pan Novák hovořil, že založil občanské sdružení, tak to občanské sdružení bylo normálně v tržním prostředí anebo bylo financováno z dotací a tak dále?

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Ani koruna mimo občanských příspěvků. Jenom z členských příspěvků.

Jan RAMBOUSEK, majitel hotelu a daňový poradce, 7 zaměstnanců

Takže to byl byznys normální.

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Je to nezisková organizace. Neziskovka není byznys.

Martin MACURA, podnikatel v oboru daně a účetnictví, 12 zaměstnanců

Takže to znamená, že v podstatě uplatňujete slevy pro neziskovky, i když děláte byznys? Chápeme to správně?

Pavel NOVÁK, státní zaměstnanec, IT pracovník

Ne. To chápete špatně.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Paní Jílková, ta debata jde úplně stranou a pánové tady debatují o...

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Já se pokusím odpovědět. Vy máte pocit, že kupní síla v České republice je dána těmi 36 tisíci lidmi? To je přeci naprosto iluzorní představa. Kupní síla... Ne, já pouze říkám, že nemá cenu ty lidi zdaňovat více, protože vyberete jednu miliardu nebo dvě navíc, jsou vám v tom rozpočtu úplně k ničemu a budete je vyhánět mimo tuto republiku. Nebude to mít jakýkoliv dopad. Nákupní síla přeci, a to jsou naprosto jasné fakta, je rozložena mezi celou populaci. My jsme totiž jedna ze zemí v celé Evropě, která má nejnižší míru chudoby, má velmi rovnostářský systém. Tady nejsou extrémně chudí a extrémně bohatí lidé. A jestli se posmíváte podnikatelům, kteří musí uživit ty svoje lidi, vždyť přeci největšími zaměstnavateli jsou tady podnikatelé, malé a střední podniky.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak nechme reagovat. Prosím, chcete reagovat?

nejmenovaná osoba

No já se maximálně posmívám sedmi letům, výsledkům vaší sedmileté hospodářské politiky. Ale ještě k té, mimochodem, vy jste tady zmínil, že tu kupní sílu, proboha, tak si přečtěte poslední data, vždyť ta se tady snižuje za těch sedm let. Ta se prostě snížila. A když tady mluvíte o nízké míře chudoby, tak to je nepochybně relativní. Já chápu, že milion 600 tisíc lidí pod hranicí chudoby podle Českého statistického úřadu a milion 700 lidí těsně nad touto hranicí vám nepochybně přichází jak poměrně nízká hranice lidí ohrožených chudobou. To beru.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Ale ta statistika toho Eurostatu je po celé Evropě, to je Eurostatu...

nejmenovaná osoba

Já mluvím o Českém statistickém úřadu.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Tak akorát když se podíváte na Eurostat, tak vyhodnocuje Českou republiku jako zemi s naprosto nejnižší mírou chudoby a také s nejnižší mírou ohrožení tou chudobou. I řekněme starší a senioři v Rakousku nebo v jiných státech mají to ohrožení někdy vyšší. Já myslím...

nejmenovaná osoba

Víte, mě zajímají těch tři milionů konkrétních lidí. To je celé. Chápu, že... Víte, já se statistikama občas pracuju. Tam si člověk vždycky najde tu interpretaci, kterou potřebuje.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Já mám pocit, že statistika Eurostatu by měla platit.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

To se přece nemůžete srovnávat vyspělý státy Evropy s Českou republikou. Vždyť my máme tak nízkou životní úroveň. A teď jsem někde četla, že skoro dva miliony Čechů je ohroženo bezprostředně chudbou.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

A to tak přeci není úplně. To tak není pravda.

Kateřina BŘEZOVÁ, OSVČ, ekologická poradkyně

Ale pan Kuba to zlehčuje. Opravdu ta životní úroveň tady nízká a je třeba něco dělat pro to, aby tady byla zvýšena ta životní úroveň. Aby byly zvýšeny platy a mzdy.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano. Já jenom, že to číslo není tak vysoké a my hovoříme právě, jak ty daně, já vám řeknu, i kdyby to bylo deset lidí, tak je to smutné pro mě, ano? Ale my tady dneska hovoříme o tom, jak ovlivňují náš život ty daně. Prosím. Pan Mládek, potom vy, ano?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Já bych jenom vysvětlil, jak je to s tou mírou chudoby. To číslo je samozřejmě relativní, měří se v celé Evropě. Je pravda, že Česká republika vychází z tohoto ukazatele relativně dobře. Není to samozřejmě zásluhou strany pana Kuby a je taky ovšem pravda, že 1,7 milionů lidí je těsně nad touhletou hranicí. Jsou to většinou důchodci. A pokud by pokračovala jejich politika nevalorizace důchodů, tak by tam brzy spadli a měli bysme tam 1,3, ale tři miliony. To je celej problém.

Martin HÁBA

Dobrý den. Martin HÁBA z Vysoké školy ekonomické. Já mám jenom krátkou reakci na to, jak tady padl ten Alois Rašín a progresivní daň, tak jenom že tehdy ta progresivní daň byla tak, že ti jako s nejnižšími příjmy měli nula procent a ta nejvyšší daň byla tehdy asi 4%. Takže to úplně nesedí. Ale mám úplně jinou otázku na vás. A to totiž, jestli jste v poslanecké sněmovně zaznamenali fenomén virtuálních měn, decentralizovaných, jako například /nesrozumitelné/. A zajímalo by mě, jak budete reagovat na tu situaci. Já ještě jakoby, až bude ten měnový systém demonopolizovaný a většina hospodářských činností nebude probíhat přes korunu, tak jestli už jako chystáte nějakou legislativu, jak budete reagovat na tuto novou situaci?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí a poslanec /ČSSD/

Legislativu nechystáme měnit a já si nemyslím, že pan Singer nechá fungovat /nesrozumitelné/. A v tomto bude mít i naši podporu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak prosím. Tam se pán hlásil.

nejmenovaná osoba

Dobrý den. /nesrozumitelné/. Mě na téhle diskusi vadí jedna věc. Na jedný straně se tady bavíme o zdanění jednotlivých vrstev obyvatelstva a to tím, že přesuneme určitou daňovou zátěž z jedný skupiny na druhou, což mně přijde jako legitimní a férová diskuse. Ale o čem se tady bavíme? Bavíme se o tom, že se budou vybírat z nějaký skupiny vybírat peníze a budou se házet do nějakýho státního cedníku veřejných peněz. Ale přece lidi mají problém platit ty daně právě proto, že z toho cedníku ty peníze tečou neuvěřitelným způsobem a to není o daňových únicích, bavíme se tady o přímých krádežích veřejných peněz a ty pravicové vlády to tady teda jako vedli posledních dvacet let neuvěřitelným způsobem, kde se zabraňovalo policejním orgánům, aby se tyhle věci prošetřovaly. Můj názor na to je, že předtím, než vznikne diskuse o tom, kdo bude platit jaký daně, tak je potřeba se podívat na to, kam ty peníze jdou a zabránit těm daňovým krádežím, protože když se na to podíváme, protože dnešní deficit státního rozpočtu je řekněme zhruba sto miliard. Moje předběžné odhady jsou, že se ročně ukradne z veřejných rozpočtů řádově 200 miliard. Kdyby se přestalo krást 200 miliard, zůstane sto miliard v tom děravým cedníku, který se tady vesele rozkrádá primárně pravicovýma voličema.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak já poprosím pana předsedu Kubu, aby reagoval.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Já teda říct, že tady dvacet let vládnou pravicové vlády, je první nonsens.

nejmenovaná osoba

To jsem řekl.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Vy jste říkal za dvacet let a udělaly to pravicové vlády.

nejmenovaná osoba

Primárně pravicové vlády.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Pojďme si říct, za jaké vlády se tady teď policie pouští na Úřad vlády, za jaké vlády se tady všechny ty kauzy vyšetřují, byť dopadají i na členy ODS a tu stranu poškodily. Ale je třeba přiznat, že jsme byli vládou, která toto velmi významně otevřela. To by si policie za vlády Standy Grosse ani nedovolila, protože by si vůbec netroufli nikam přijít. Pak mluvme o daňových únicích. To je také to, proč se v severských státech těm lidem žije lépe. Ale ono je to o celkové etice žití toho státu. Ty severské národy jsou prostě trochu jiné, než je národ český. To je třeba si také přiznat. A prosím, jenom neříkejme tady, že se ztratí 200 miliard. To jsou tak strašně vážná čísla, že vy potom vyvoláváte v těch lidech u obrazovky, že je to pravda. Ale to jsou, prostě takhle můžeme házet ty numera.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A kolik podle vás se ztratí?

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Já to nevím.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No ale to byste měl.

Martin KUBA, úřadující předseda /ODS/

Počkejte, je to tisíc padesát

Nejnovější články