Úvodní slovo ministra zemědělství Jana Mládka k veletrhu SALIMA 2006 pro časopis Potravinářský zpravodaj

14.3.2006 | Rozhovory | Autor: Jan Mládek

Úvodní slovo ministra zemědělství Jana Mládka k veletrhu SALIMA 2006 pro časopis Potravinářský zpravodaj Vážení čtenáři...

Vážení čtenáři,

dnes na brněnském výstavišti začíná jubilejní ročník mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA, který takto úspěšně završuje čtvrtstoletí svého trvání. Tento veletrh se tak stal -zcela po právu- již tradiční a neodmyslitelnou událostí na veletržním kalendáři České republiky. Navíc, letošní ročník SALIMY je prvním po vstupu České republiky do Evropské unie. Svým způsobem předznamenává novou éru existence tohoto veletrhu, protože vstupem země do Unie se obchodní výměna uskutečňuje již zcela bez bariér a o to více nabývá na významu presentace výrobků a technologií širokému spektru potenciálních zákazníků a spotřebitelů.

Nosným tématem letošní SALIMY jsou bezpečné potraviny, což je stále častěji skloňovanou prioritou ze strany spotřebitelů a zároveň je to stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství. Předpokládám proto, že početná řada českých potravinářských firem využije veletrhu SALIMA k tomu, aby oslovila domácí i zahraniční spotřebitele a obchodníky a přesvědčila je o tom, že české potraviny a nápoje jsou pestré, chutné a také bezpečné.

V souvislosti s prvořadým významem, který má bezpečnost potravin pro stát, bych vás rád upozornil, že Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora pořádají v rámci veletrhu SALIMA dne 7. března v Rotundě pavilonu A mezinárodní konferenci na téma „Bezpečné potraviny na společném trhu Evropské unie“. Konference se zúčastní zástupci Evropské unie, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, nejvyšších představitelů zemědělských resortů členských zemí Evropské unie a států, které vedou přístupové rozhovory. Ti všichni budou spolu debatovat o možných rizicích v potravním řetězci a o způsobech, jak těmto rizikům zamezit a jak zajistit ochranu spotřebitelů. V rámci konference bude též představen projekt TRENDY 2006, zaměřený na nejnovější výrobky pro zdraví, nové trendy ve výrobě potravin a nápojů, moderní směry ve stravování a jejich úzké spojení se zdravým životním stylem.

Tuzemští výrobci potravin, jejichž výrobky se mohou pyšnit značkou kvality KLASA, si jistě nenechají ujít příležitost, aby je v plné škále představili na veletrhu SALIMA a využili této možnosti k další expanzi svých osvědčených produktů. Není potřeba zdůraznit, že tento veletrh, spolu s dalšími, které ho doprovázejí, bude jedinečnou příležitostí k představení nejširší palety českých a moravských potravinářských výrobků a k jejich soustředěné propagaci. Z tohoto důvodu v letošním roce i v dalších letech počítáme s finanční podporou firem, které se rozhodnou své kvalitní produkty prosazovat prostřednictvím účasti na tak prestižních přehlídkách, jakým bezepsoru je i SALIMA. Proto nepochybuji ani o tom, že letošní ročník veletrhu SALIMA potvrdí jeho výsadní postavení mezi veletrhy tohoto druhu v celé střední a východní Evropě.

Nejnovější články