V ostravě byla otevřena Kancelář vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

9.5.2014 | Napsali o mně | Autor: Ing. Jana Dronská, mluvčí vládního zmocněnce pro MSK a ÚK

V Ostravě začala fungovat Kancelář vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Oficiálně ji otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Vládní zmocněnec bude sídlit v prostorách Krajského úřadu vedle Úřadu moravskoslezské Regionální rady.

V Ostravě začala fungovat Kancelář vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Oficiálně ji otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Vládní zmocněnec bude sídlit v prostorách Krajského úřadu vedle Úřadu moravskoslezské Regionální rady.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřím Ciencialou

Kancelář bude sloužit především jako pracoviště vládního zmocněnce a jeho spolupracovníků, místo pro jednání a setkání, ale bude také kontaktním místem pro veřejnost. Ještě tento měsíc bude otevřena i kancelář v Mostě v Ústeckém kraji.

"Strukturálně postižené regiony potřebují pomoc vlády a vládní zmocněnec je v podstatě vyslancem vlády, který má za úkol hlavně řešit problémy spojené s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Věřím, že i tato kancelář pomůže v jeho nelehké práci," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Jsem rád, že tato vláda pokračuje v aktivitách na pomoc krajům, které mají potíže. Děkuji za důvěru, kterou mi vyjádřila vláda a představitelé obou regionů. Velmi si tohoto kroku cením a plně si uvědomuji velkou zodpovědnost, kterou s sebou tato pozice přináší,“ dodal vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek přestřihává pásku k nově otevřené Kanceláři vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Funkce zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje vznikla usnesením vlády č. 952 z 11. prosince roku 2013. Tento krok byl jedním z mnoha navržených opatření pracovní skupiny pro řešení hospodářské a sociální situace v Moravskoslezském kraji – tzv. krizového štábu pod vedením hejtmana Miroslava Nováka. Na základě návrhu představitelů regionálních tripartit Moravskoslezského a Ústeckého kraje vláda jmenovala s účinností od 1. ledna 2014 zmocněncem Doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc.

Jiří Cienciala zahájil činnost vládního zmocněnce hned v lednu v Ústí nad Labem setkáním s hejtmanem Ústeckého kraje, s představiteli významných zaměstnavatelů a se zástupci Hospodářské a sociální rady kraje. Nejprve se zaměřil na navázání součinnosti s Moravskoslezským a Ústeckým krajem a následně také Karlovarským a jejich regionálními partnery s cílem upřesnit nejdůležitější a největší regionální témata pro následná jednání s ministerstvy na pomoc oběma krajům.

Zmocněnec postupně jednal o problémech regionů se všemi klíčovými ministry – ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem dopravy, ministryní pro místní rozvoj a ministryní práce a sociálních věcí. Setkal se celou řadou představitelů firem, různých regionálních institucí a sdružení a také s několika potenciálními investory pro tyto kraje. Aktivně spolupracuje nejen s příslušnými ministerstvy, krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, ale také zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy, regionálními tripartitami a pakty zaměstnanosti.

Oficiální otevření Kanceláře vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

S ohledem na neodkladnost témat se zmocněnec prioritně zaměřil na oblast zaměstnanosti a na jednání s resorty o splnění vládou definovaných opatření. Jedním z jeho hlavních úkolů je zajištění dalšího postupu v naplňování usnesení vlády č. 732 z 25. 9. 2013, které zavazuje jednotlivá ministerstva k zajištění finančních a systémových opatření k řešení krizové situace v obou krajích. Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci krajů, případně dalších subjektů. Usnesení je závazné i pro současnou vládu. Některá opatření byla již realizována, v některých případech realizace probíhá, další opatření je potřeba realizovat. Vládní zmocněnec zároveň také monitoruje dopady opatření v obou regionech.

V poslední době se vládní zmocněnec podílel například na řešení problému Dolu Paskov a na přípravě nového programu ministerstva pro místní rozvoj na podporu pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Nyní se zaměřuje na zefektivnění práce regionální tripartity Moravskoslezského kraje a na pomoc Bruntálsku, které má nejvyšší nezaměstnanost nejen v kraji, ale v celé ČR. Spolupracuje také na prosazení potřeb Moravskoslezského a Ústeckého kraje v novém programovacím období EU 2014 až 2020.

Nejnovější články