Vláda chce zlepšit strukturu vozového parku v ČR

14.12.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda dnes projednala materiál předložený ministrem Janem Mládkem, obsahující opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice. Významným úkolem, schváleným vládou, je zpracování analýzy zpoplatnění vozidel v České republice. Mezi další kroky patří nástroje na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon v rámci státní správy, která by měla jít v tomto směru příkladem.

V České republice je v současné době zavedeno několik ekonomických nástrojů, které jsou v řadě zemí Evropské unie využívány v různých kombinacích a s různými kritérii i pro obnovu vozového parku. Všechna dosud navrhovaná opatření jsou spíše restriktivní povahy a nevedou k přímé obnově vozového parku. Většina členských států EU má zavedenu registrační nebo roční daň u osobních automobilů. Studie prokázaly, že nahrazení starých vozidel novými znamenalo výrazné snížení emisí, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zmírnění následků dopravních nehod.

"Základním cílem pro výběr nástrojů pro obnovu vozového parku u nás by měla být prioritně motivace občanů i institucí k vyřazování starých vozidel, k ekologickému chování, vlastní bezpečnosti a energetickým úsporám," připomněl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Přijaté kroky budou mít pozitivní dopad především na životní prostředí a klima z důvodu omezení emisí a na zvýšení bezpečnosti dopravy.

Analýza zpoplatnění vozidel České republiky, kterou má v příštím roce zpracovat Ministerstvo dopravy, má za cíl optimalizaci zpoplatnění vozidel v ČR ve vztahu k externalitám v dopravě, podporu nákupu nízkoemisních vozidel a tlak na vyřazování starých vozidel s vyššími emisemi. K omezení znečištění ovzduší regulací dopravy má přispět podpora zavádění nízkoemisních zón. Od zavedení bonusu při registraci vozidla s nízkou produkcí emisí CO2 si vláda slibuje zvýšení nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí. Vláda předpokládá v roce 2017 obměnu vozového parku veřejné správy za vozidla s alternativním pohonem s nižšími emisemi a stanovila též povinný podíl vozidel na alternativní pohon v rámci veřejných zakázek na pořízení nových osobních a lehkých užitkových vozidel ve státní správě do konce roku 2020 (25% podíl vozidel s alternativním pohonem) a do konce roku 2030 (50% podíl vozidel s alternativním pohonem).

V České republice bylo k 31. prosinci 2015 registrováno celkem 7 119 185 motorových vozidel všech kategorií. Průměrný věk celého vozového parku v ČR přesáhl 17,26 roku. U všech kategorií vozidel (kromě autobusů) v posledních pěti letech zaznamenáváme zvýšení průměrného věku. Prodeje nových osobních automobilů v posledních devíti letech (kromě roku 2013) neustále rostou.

Nejnovější články