Vláda schválila zákon o opatřeních ke snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

5.10.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českým telekomunikačním úřadem předložil vládě na dnešním zasedání návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Důvodem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU do českého právního řádu. Cílem nové právní úpravy je implementovat do našeho právního řádu minimální práva a povinnosti, platné v celé Evropské unii, a usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí a komunikací přispěje k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což kromě snížení nákladů na veřejnou správu přinese i zvýšení účinnosti služeb občanům.

"Chceme zajistit do roku 2020, aby měli všichni obyvatelé vysokorychlostní přístup k internetu rychlejší než 30 Mbit/s, a aby nejméně polovina domácností měla internetové připojení rychlejší než 100 Mbit/s," uvedl ministr Mládek. "Tuto vizi lze realizovat prostřednictvím veřejné podpory a odstraňováním překážek bránící rozvoji sítí nové generace," dodal ministr Mládek.

V rámci kvalitnějšího poskytování informací, stanovení práv a povinností v různých fázích budování infastruktury, kontroly a administrace, bude jednotným informačním místem Český telekomunikační úřad.

Zvyšování efektivity zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací povede k nárůstu jejich využití s pozitivním vlivem na zaměstnanost, einkluzi, přístup k veřejným službám a zvýší obecný komfort života.

Nejnovější články

Související články