Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku byl jmenován Ján Štuller

15.6.2016 | Aktuality | Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na doporučení ministra Jana Mládka jmenovala vláda Jána Štullera do funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku.

Na základě 1. dílčí zprávy o implementaci NAP rozvoje jaderné energetiky vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu výběrové řízení na vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. Přihlášky na vypsanou pozici mohly být podávány do 30. dubna 2016.

S přihlédnutím k doporučení výběrové komise bylo vládě předsedou Stálého výboru pro jadernou energetiku Janem Mládkem navrženo jmenovat vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jána Štullera, který nejlépe splňoval profesní a personální nároky. Ján Štuller je absolventem ČVUT, dosud zastával pozici ředitele odboru hodnocení jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a dříve působil v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.  

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku je vládou jmenován na 4 roky a mezi jeho hlavní odpovědnosti patří mimo jiné zajištění naplňování schváleného Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky v České republice, koordinace přípravy a úpravy legislativy s dopadem na výstavbu a provoz jaderných elektráren, koordinace orgánů státní správy a samosprávy během přípravy a výstavby jaderných elektráren a v neposlední řadě jednání jménem Stálého výboru pro jadernou energetiku s mezinárodními partnery v oblasti rozvoje jaderné energetiky, včetně strategických partnerů a zájemců o spolupráci.

Nejnovější články

Související články