Vysocí státní úředníci musí hájit zájmy státu

9.12.2015 | Mé články | Autor: Jan Mládek

Jedním z atributů vyspělých a bohatých států, k nimž chce patřit i Česká republika, bývá i to, že se jejich vysocí státní úředníci nechovají nepředvídatelně jako despotové, kteří si stát pletou s vlastním trůnem. Jinými slovy: nebojují proti vlastnímu státu. Nejde o žádnou maličkost: mimochodem to totiž i znamená, že stát bývá předvídatelný a stabilní, a tudíž i atraktivní pro investory. Máloco totiž odrazuje investory a ohrožuje blahobyt státu jako rozmary jeho vysokých úředníků, kteří mají v gesci veřejné miliardy a ovlivňují i zaměstnanost v zemi.

Právě k takovému carskému jednání se bohužel nyní rozhodlo vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), když jeho předsedkyně zatvrzele odmítá vypsat podporu pro energetické zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013. Tedy pro zdroje, pro které stejnou podporu v minulých letech vždy vypisoval. Pokud by ÉRU své výhružky ohledně nevypsání těchto podpor z neznámých důvodů skutečně naplnil, způsobil by tím České republice velké hospodářské ztráty.

Ty by postihly nejen příslušné podnikatele v energetice, ale také bankovní sektor a v konečném důsledku by ohrozily i samotnou Českou republiku. Té by totiž kvůli takovému jednání státu hrozily prohrané soudní spory a miliardové arbitráže hrazené z peněz daňových poplatníků. Navíc jak upozorňuje i Ministerstvo financí, oslabilo by takové nepochopitelné jednání ERÚ stát i v probíhajících vnitrostátních a mezinárodních sporech. I zde se žalované částky pohybují v řádech desítek miliard korun.

Následně by také došlo k insolvenci řady firem provozujících tyto energetické zdroje a propuštění jejich zaměstnanců. Podobně negativně by ovšem nevypsání podpor ze strany ERÚ dopadlo i na sektor návazných služeb. Přitom energetický zákon jasně uvádí, že ERÚ postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. Předsedkyně ERÚ tak v případě nevypsání těchto podpor evidentně poruší zákon vztahující se na úřad, který vede.

V poslední době přitom nedošlo k žádným změnám, které by jakkoli odůvodňovaly tak zásadní změnu chování ERÚ. Jeho současné jednání proto není ani transparentní, ani předvídatelné, jak mu nařizuje zákon. Navíc není ani logické: vzhledem k neměnné situaci by úřad buď nesměl vypisovat tyto podpory ani v minulosti, a pak by chyboval už předtím; nebo je prostě musí vypsat i nyní. Takto nevyzpytatelné carské chování ERÚ ohrožuje i splnění našich závazků vůči EU ohledně podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do konce roku 2020.

Nejnovější články

Související články