Stručný životopis

Ing. Jan Mládek, CSc. je český ekonom a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Jihočeský kraj (od 26. října 2013). Do 28. února 2017 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu České republiky (od 29. ledna 2014). Do 15. února 2014 byl předsedou FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia.

Základní školu navštěvoval v Dráchově a ve Veselí nad Lužnicí. Gymnázium absolvoval v letech 1975-1979 v Soběslavi. Dále pak vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1979-1983) a dva roky Matematicko-fyzikální fakulty UK (1987-1989). Aspiranturu v Prognostickém ústavu ČSAV ukončil v dubnu 1990. Základní vojenskou službu absolvoval u 91. pontonového pluku v Litoměřicích v letech 1983-1984. V druhé polovině osmdesátých let byl pracovníkem a interním aspirantem Prognostického ústav ČSAV, který v té době vedl Prof. Valtr Komárek. V letech 1993-1998 spolupracoval se Středoevropskou universitou v Praze/Budapešti při studiu transformace a privatizace postkomunistických zemí střední a východní Evropy. Publikoval celou řadu odborných publikací doma i v zahraničí. Dvakráte byl náměstkem ministra: poprvé 1991-1992 na Federálním ministerstvu hospodářství ČSFR a podruhé na Ministerstvu financí ČR (1999-2001). Jako náměstek ministra financí zastupoval Českou republiku v Mezinárodním měnovém fondu ve Washingtonu. Mezi červnem 2002 a prosincem 2005 byl poslancem PSP ČR za ČSSD. Jako jihočeský poslanec měl v gesci okresy Tábor a Český Krumlov. V letech 2005-2006 byl ministrem zemědělství za ČSSD. V ČSSD působil jako předseda Národohospodářské komise. Mimo toho byl v letech 2008-2009 ředitelem Masarykovy dělnické akademie, tedy instituce volně přidružené k ČSSD. Členem ČSSD je od roku 1995. Před tím byl v letech 1987-1989 členem KS Č. V prvním pololetí roku 2009 byl jako předseda představenstva občanského sdružení Právo, solidarita a informace vydavatelem Literárních novin. Do 27. ledna 2014 byl též místopředsedou dozorčí rady státního podniku Česká pošta.

Jan Mládek (*1.6.1960 v Jindřichově Hradci) mluví anglicky, rusky a polsky. Je ženatý s manželkou Marií a má pět dětí. Pochází z jihočeské obce Dráchov.

Publikační činnost

Mládek, J. (1985): Ekonometrická analýza trhu alkoholických nápojů v ČSSR 1960-1984. Ekonomicko-matematický obzor 21, č. 4, str. 429 - 443
Mládek, J. (1987): Shortage – the Barrier of Modeling Consumption in Centrally Planned Economy. Ekonomicko-matematický obzor 23, č. 2, str. 156 - 170
Mládek, J. (1988): Globální rovnováha na vnitřním trhu. Politická ekonomie 36, No. 9, str. 971-980
Mládek, J. (1989): Selected Problems of Modeling Consumption in a CPE: the Case of Czechoslovakia 1955-1986. Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas 13, č. 2, Mnichov, str. 195 - 205
Delpeuch, J-L., Mládek, J. (1992): Potřeba definovat konkrétní odpovědnost. Hospodářské noviny 36, č. 107, 3.6.1992
Mládek, J. (1992):: Některé otevřené problémy ekonomické transformace ČSFR. Revue obchodu, průmyslu a hospodářství 17, č. 7, strana 3
Mládek, J. (1993): The Different Paths of Privatization (Czechoslovakia 1990 - ?) in: Earle, J.; Frydman, R.; Rapacyznski, A. (eds.): Privatization in the Transition to a Market Economy; Pinter Publishers, Londýn, Velká Británie, 1993, str. 121 - 146
Hashi I., Mládek, J. (1993): Voucher Privatization, Investment Funds and Corporate Governance in Czechoslovakia, British Review of Economic Issues 15, č. 37, říjen 1993, str. 67 - 96
Mládek, J. (1994): Voucher Privatization in the Czech Republic and Slovakia, in: Mass Privatization – An Initial Assessment, OECD, Paříž, 1994
Mládek, J. (1994): Czech Privatization Process: Time for Corporate Governance, Forschungsbericht 9410, Ludwig Boltzmann Institut, Německo, 18 stran
Dlouhý, V., Mládek, J. (1994): Privatization and Corporate Control in the Czech Republic, Economic Policy, Lundy, prosinec 1994, str. 155 - 170
Machovec, K., Mládek, J. (1997): Ve sporu o důchody jde o zodpovědnost. MF Dnes, strana 13
Jansta, M., Machovec, K., Mládek, J. (1997): Důvěru v kapitalismus bude muset obnovit ČSSD. MF Dnes, strana 13
Mládek, J. (1997): Nemohoucnost v proexportní politice. Hospodářské noviny, strana 9
Mládek, J. (1997): Český kapitálový trh potřebuje koncentraci obchodování. Hospodářské noviny
Jansta, M., Mládek, J. (1997): Kde se stala chyba II. - Opoziční pohled na příčiny ekonomických problémů. RESPEKT, strana 6
Mládek, J. (1997): Is Czech Voucher Privatization a Success? Transitions, str. 92 - 95
Mejstřík, M., Mládek, J. (1997): The Privatization Process in East-Central Europe – Evolutionary Process. Kluwer Academic Publishers, USA
Hashi, I., Mládek, J. (2000): Fiscal and Regulatory Impediments to the Entry of New Firms in Five TR, Journal of East-West Business, Haworth Press, Binghamton NY, USA, str. 59 – 94
Mládek, J. (2001): Hospodářský růst a veřejné rozpočty, Trend č. 3, ročník 8, červenec 2001
Mládek, J. (2001): Národní kapitalismus v Čechách a co sním dál? Respekt č. 10.9.2001
Mládek, J. (2002): Kupónová privatizace: politický úspěch, ekonomické selhání, sborník Centra pro ekonomiku a politiku
Mládek, J. (2003): Kdo neodjel, volil komunisty, Respekt 28.1.2003, str.8
Mládek, J. (2003): Kousnutí do kyselého jablka, Literární noviny, červenec 2003
Mládek, J. (2003): Reforma veřejných financí: těžká zkouška pro ČSSD, Trend č. 5, ročník 10, říjen 2003, str. 9
Mládek, J. (2004): Nalejme si čistého vína aneb o hospodářské politice ČR v 21. století, Trend č. 4, ročník 11, strana 3
Mládek, J. (2005): Rovná daň – pohled domácí – český, Právo, 21.5.2005, strana 23
Mládek, J. (2006): Budoucnost českého venkova je EAFRD, Právo, 31.1.2006, strana 13
Mládek, J. (2007): Přijměme euro už v roce 2012, Hospodářské noviny 22.2.2007
Další publikace najdete v rubrice Mé články.